|

افزایش جدید قیمت بلیط هواپیماها غیرقانونی است

محمد علی اسفنانی، مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران عنوان کرد که افزایش قیمت بلیط پرواز که توسط انجمن شرکت‌های هواپیمایی اعمال شده است مبنای قانونی ندارد و قیمتی که قانون گذار (سازمان هواپیمایی کشوری) اعلام می‌کند برای تعزیرات مبناست. وی همچنین اعلام کرد که یکی از شرکت‌های هواپیمایی معرفی شده به تعزیرات جریمه شده ‌است. اسفنانی اعلام کرد که به تمام شکایات حاصله رسیدگی خواهد شد و به زودی نحوه جریمه ایرلاین‌ها اطلاع رسانی خواهد شد.

ارسال نظر