|

برگزاری اولین شورای معاونین به ریاست سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری

در این جلسه امیر مکری با تاکید بر جلوگیری از هرگونه خلل و وقفه در انجام امور بیان داشت: با توجه به تضاد منافع برخی از مسئولیت ها و وظایف در سازمان و شرکت فرودگاه‌ها، مدیران هر دو دستگاه ملزم به رعایت استانداردها، ضوابط و دستورالعمل ها با اولویت ایمنی هستند

براین اساس، معاونت استاندارد پرواز، دستورالعملی را جهت ابلاغ به مدیران اجرایی هر دو دستگاه تهیه می نمایند.  

سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص مبنای تفکر و اصول مدیریتی خود گفت: مبنای تفکر و رفتار مدیریتی و اجرایی من توجه و اهمیت به دیدگاههای کارشناسی، رعایت ضوابط قانونی، دستورالعمل ها و استانداردها می باشد و آنچه برای من پذیرفتنی نیست اعمال سلیقه و نظرات شخصی در محدود کردن اختیارات مدیران و سخت گیری های بی دلیل می باشد. قوانین، مقررات، دستورالعمل ها، نظام نامه ها و... می باید ابزار رسیدن به ایمنی و اداره بهتر امور باشد نه دست آویزی برای جلوگیری از تسهیل گری امور هوانوردی کشور.

در ادامه سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص چالش های موجود در صنعت و پیگیری و تعیین تکلیف آنها افزود: در حال حاضر، مباحث مطرح در خصوص قیمت بلیت هواپیما، رفع نگرانی ها در مورد شیوع ویروس کرونا از طریق حمل و نقل هوایی، محدودیت پذیرش حداکثر 60 درصدی مسافرین در پروازها و فعالیت شرکت‌های هندلینگ در خصوص رعایت پروتکل های بهداشتی و ارائه خدمات مناسب به مردم در فرودگاهها، بهسازی باند 29 چپ فرودگاه مهرآباد و لزوم نظارت و همکاری تنگاتنگ همگی دست اندرکاران صنعت با فرودگاه مهرآباد در امور جاری و عملیاتی فرودگاه، تعیین تکلیف دستورالعمل و شیوه نامه تاسیس و فعالیت هواپیماهای کوچک و هوانوردی عمومی، حملات سایبری به زیرساخت های کشور و اتخاذ پیش بینی های لازم برای مقابله و پیشگیری از حملات مشابه، از جمله چالش های پیش روی صنعت می باشد که باید با اتخاذ تصمیمات صحیح و کارشناسانه آنها را برطرف نمود.

ارسال نظر