|

عربستان سعودی در فکر رقابت با هواپیمایی امارات و قطر ایرویز

محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی با هدف رقابت با شرکت‌های هواپیمایی امارات و قطر ایرویز، شرکت هواپیمایی مستقلی را راه اندازی خواهد کرد؛ این شرکت جدید قرار است حامل پرچم عربستان سعودی باشد و هاب هوایی جدیدی را در منطقه خلیج فارس به وجود آورد.

ارسال نظر