|

بهسازی‌ باند ۲۹ چپ مهرآباد آغاز شد

🔷از روز گذشته ‌دوم تیر‌ ۱۴۰۰ عملیات تراش آسفالت باند ۲۹ چپ رسما آغاز شد تا ‌این پروژه مطابق با برنامه زمانبندی مصوب پیش برود. انتظار می‌رود زمان اجرای پروژه مطابق با برنامه زمان‌بندی ۶ ماه ‌زمان ببرد و از اواسط زمستان سال جاری باند ۲۹ چپ آماده بهره برداری ‌شود.

ارسال نظر