|

پیام مردمی

لطفا مصوبه سازمان هواپیمایی کشوری را به گوش شرکت هواپیمایی آسمان برسانید علیرغم مخالفت سازمان هواپیمایی کشوری با افزایش قیمت بلیط و تاکید چند باره سخنگوی سازمان مبنی بر برخورد با متخلفان و عودت وجه اضافه به مسافران؛ هواپیمایی آسمان همچنان به فروش بلیط با قیمت غیرقانونی ادامه می‌دهد. حداکثر قیمت بلیط پرواز تهران به ارومیه و بلعکس ۶۵۰ هزار تومان است که در حال حاضر با حدود ۵۰٪ افزایش در حال فروش است.

ارسال نظر