|

افغانستان خواستار گرفتن مسئولیت فرودگاه کابل از ناتو شد

اداره هوانوردی غیرنظامی افغانستان از ناتو خواست تا مسئولیت کنترل ترافیک هوایی فروگاه کابل را به این نهاد واگذار کند.

اداره هوانوردی غیرنظامی افغانستان در نامه‌ای از سازمان ناتو خواست تا مسئولیت فرودگاه بین‌المللی حامد کرزی، به ویژه کنترل ترافیک هوایی این فرودگاه را به این اداره بسپارد.

این اداره در بیانیه‌ای می‌افزاید که از ناتو خواسته که تا آغاز ماه می کنترل ترافیک هوایی فرودگاه کابل به این نهاد واگذار شود.

مقامات می‌افزایند که با انتقال مسئولیت‌های فرودگاه‌های افغانستان به این اداره، هزینه‌های هوانوردی تا 50 درصد کاهش خواهد یافت.

کنترل ترافیک هوایی، بخش آتش‌نشانی، مصونیت و هواشناسی شامل 5 بخش مهم فنی در فرودگاه حامد کرزی است که در حال حاضر نیروهای ناتو مسئولیت آن را به عهده دارند.

«امان‌زیب انصاری» معاون فنی این اداره نیز گفت: خواست اول ما مدیریت برج‌های نظارتی بود که اکنون به عهده نیروهای خارجی است.

دولت افغانستان آبان ماه سال گذشته در توافقی خدمات امنیتی، مدیریت عملیاتی، خدمات زمینی، سیستم سازی و فناوری فرودگاه‌های بین‌المللی افغانستان در کابل، بلخ، قندهار و هرات را به یک شرکت اماراتی واگذار کرد.

«عطاءلله نصیب» رئیس واحد تسهیل سرمایه‌گذاری فرودگاه کابل گفته بود که این توافقنامه‌ها شامل خدمات امنیتی، مدیریت عملیاتی، خدمات زمینی و سیستم‌سازی و فناوری فرودگاه‌های بین‌المللی افغانستان از جمله فرودگاه بین‌المللی حامد کرزی، مولانا جلال الدین بلخی، احمدشاه بابا و هرات می‌باشد.

منبع: تسنیم

ارسال نظر