|

واکنش شورای عالی امنیت ملی به ادعای دبیر شورای امنیت ملی اوکراین

سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اظهارات منتسب، دبیر شورای دفاع و امنیت ملی اوکراین را رد کرد و گفت: ایران صراحتا اعلام نموده که حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی غیر عمدی و ناشی از خطای انسانی بوده است‌ . انتشار اخبار غیر صحیح بر اساس برداشت اشتباه آقای دانیلوف از اظهارات صریح شمخانی در شرایطی که دادگاه رسیدگی به پرونده سقوط هواپیما کار خود را آغاز کرده، می‌تواند ظن سفارشی بودن این اظهارات برای ایجاد انحراف در افکار عمومی را تقویت کند. فاصله گرفتن از رویکرد فنی و پیگیری اهداف و اغراض سیاسی در این پرونده را غیر قابل قبول و مردود اعلام می‌کنیم.

ارسال نظر