|

جوابیه قشم ایر در خصوص پرواز آبادان مشهد

با توجه به نقص فنی پیش آمده و به منظور جلوگیری از تاخیرات طولانی و انعکاسی در سایر مسیر های پروازی، تغییر تایپ هواپیما برای این پرواز از هواپیمایی ۳۲۰ به هواپیمایی RJ صورت گرفت

 ضمن اینکه پرواز همزمان در این مسیر وجود نداشته و با عنایت به این موضوع که کلیه مسافرین این پرواز دارای تست منفی کرونا بوده اند، مقرر گردید که مسافرین با اعلام قبلی و رضایت شخصی با این پرواز جابه جا گردند، لذا طبق برنامه ریزی انجام شده کلیه خانواده ها و مسافرین همراه در صندلی های کنار هم مستقر شوند و تعدادی از مسافرین که درخواست انصراف از پرواز داده بودند بلیت آنها استرداد و کلیه هزینه های بلیت در محل فرودگاه به مسافرین مسترد گردید.

شایان ذکر است این هواپیما 107 صندلی برای فروش در حالت نرمال داشته که در این پرواز تعداد 92  مسافر پذیرش شده و پرواز با  ۱۵ صندلی خالی از مسافر  انجام شده است که مستندات آن قابل ارائه خواهد بود. ( آمار صندلی های خالی بدون در نظر گرفتن خانواده هایی که می توانستند در کنار هم و بدون فاصله قرار گیرند، می باشد)

همچنین مجدداً خاطر نشان می گردد کلیه مسافرین خروجی از آبادان توسط نماینده محترم وزارت بهداشت تست کرونا انجام داده که پاسخ آن منفی بوده است.

لذا به استحضار می رساند هواپیمایی قشم به شیوه نامه و دستورالعمل های صادره از ستاد ملی مقابله با کرونا و سازمان هواپیمایی کشوری در رعایت استفاده از 60 درصد ظرفیت هواپیما پایبند بوده و در آینده نیز پایبند خواهد بود.

 

ارسال نظر