|

توزیع ویژه‌نامه نوروزی ماهنامه شبکه صنعت هوانوردی در CIP فرودگاه مهرآباد

ماهنامه شبکه صنعت هوانوردی که حضور کن‌نیوز در بخش رسانه‌های مکتوب به حساب می‌آید از مردادماه سال ۱۳۹۸ منتشر می گردد که توانسته است ارتباط موثری با مخاطبین خود برقرار نماید.

ارسال نظر