|

بازدید نوروزی از عملکرد فرودگاه‌های کشور
اجرای برنامه ملی تسهیلات حمل و نقل هوایی با فرودگاه بندرعباس کلید خورد

در نخستین گام از اجرای برنامه ملی تسهیلات حمل و نقل با محوریت ارزیابی زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، فرودگاه بندرعباس مورد ارزیابی جدی نمایندگان دفتر نظارت بر فرودگاه‌ها، شرکت‌ها و موسسات هوانوردی در ۶ حوزه قرار گرفت.

در نخستین گام از اجرای برنامه ملی تسهیلات حمل و نقل با محوریت ارزیابی زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت افزاری، فرودگاه بندرعباس مورد ارزیابی جدی نمایندگان دفتر نظارت بر فرودگاه‌ها، شرکت‌ها و موسسات هوانوردی در ۶ حوزه قرار گرفت.

 

این بازدید در راستای ارتقای تسهیلات حمل و نقل هوایی و الزام سازمان هواپیمایی کشوری(ICAO) به کشورهای عضو مبنی بر تدوین و اجرای برنامه ملی تسهیلات و همچنین اعمال نظارت عالی سازمان هواپیمایی بر نحوه تعامل بازیگران اصلی زنجیره تسهیلات حمل و نقل هوایی (فرودگاه‌ها، شرکت‌های هواپیمایی، هندلینگ‌ها و ...) با یکدیگر انجام شده است.

 

بر این اساس سازمان هواپیمایی کشوری با همکاری شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، مجموعه بازدیدهای نوروزی را در برخی از فرودگاه‌های کشور از ۲۵ اسفند ۹۹ لغایت ششم فروردین سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی کرده است.

 

در این بازدیدها الزامات فصل ۶ ضمیمه ۹ (Facilitation) کنوانسیون شیکاگو مبنی بر ارزیابی زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری فرودگاه‌های بین‌المللی پیش‌بینی شده در برنامه ملی تسهیلات حمل‌و‌نقل در قالب پرسشنامه‌ای مورد مداقه، تجزیه و تحلیل کارشناسی قرار خواهد گرفت و ضمن حصول ادبیات مشترک و مرور استانداردها و توصیه‌های ایکائو(ICAO)، نقاط کمتر دیده شده در برنامه فوق با هدف ترسیم هرچه بهتر مسیر پیاده‌سازی آن در سال ۱۴۰۰ احصاء و مورد توجه ویژه قرار خواهند گرفت.

 

در بازدید صورت گرفته از فرودگاه بندرعباس شش حوزه شامل نحوه جریان ترافیک مسافر و هواپیما، زیرساخت‌های ایرسایدی(Airside)، جریان خروج مسافران، جریان ورود مسافران،کرو پروازی و بار، تسهیلات و زیرساخت‌های ضروری ترمینالی، حضور نهادهای ضروری تسهیلاتی فرودگاه(اورژانس، قرنطینه و...) و امکانات رفاهی مورد نیاز مسافران بررسی و مورد ارزیابی قرار گرفت.

 

در بازدید انجام شده فرودگاه بندرعباس شاهد ارتقای زیرساخت‌های حوزه لندساید(Landside) و ایرساید(Airside) بوده و با بازیگران اصلی زنجیره تسهیلات حمل و نقل هوایی(فرودگاه‌ها، شرکت‌های هواپیمایی، هندلینگ‌ها و ...) تعامل نسبتا خوبی داشته و بررسی میزان تاخیرهای شرکت‌های هواپیمایی در ۲۰ روز گذشته وضعیت رضایت‌بخشی را نشان می‌دهد که حاکی از تعامل حداکثری نهادهای درگیر در فرآیند تسهیلات حمل و نقل هوایی است.

منبع: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

ارسال نظر