|

با حضور ۷۰ نفر از نمایندگان کمیته‌های اصلی، علمی و فرودگاهی انجام شد

برگزاری مجازی نشست سالانه کمیته CNS/ATM در وبینار

نشست سالانه کمیته CNS/ATM ستاد و فرودگاه های کشور با حضور ۷۰ نفر از نمایندگان کمیته‌های اصلی، علمی و فرودگاهی به صورت وبینار برگزار شد.

در نشست سالانه کمیته CNS/ATM ستاد و فرودگاه‌های کشور که با حضور ۷۰ نفر از نمایندگان کمیته‌های اصلی، علمی و فرودگاهی به صورت وبینار برگزار شد، در خصوص بروز رسانی سند ۹۷۵۰ ویرایش ششم ASBU توسط ایکائو و لزوم پیاده‌سازی ماژول‌های آن با توجه به نیاز کشورهای عضو دفتر منطقه‌ای بحث و تبادل نظر شد.

 

همچنین ویرایش ششم ASBU توسط ایکائو، به منظور کمک به رفع نیازهای آتی صنعت هوانوردی و افزایش ظرفیت‌های عملیاتی با هدف بالا بردن ایمنی، صرفه اقتصادی و ظرفیت مسیرهای هوایی و با توجه به اینکه اسناد ایکائو هر سه سال یکبار مورد ارزیابی قرار می‌گیرند، پس از بررسی‌های لازم در پرتال GANP منتشر شد. 

 

در این وبینار آشنایی و بررسی اهداف و چارچوب‌های اساسی ویرایش ششم ASBU برای نمایندگان کمیته‌های CNS/ATM تمام فرودگاه‌ها ارائه شد.

 

همچنین طرح ناوبری هوایی ایران با توجه به ویرایش ششم ASBU تحت عنوان Questionnaire on implementation of ASBU تهیه شده بود، ارائه شد‌.

منبع: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

ارسال نظر