|

مسافر پرخاشگر هواپیما را مجبور به فرود اضطراری کرد!

رفتار پرخاشگرانه یک مسافر هندی موجب شد تا مسئول پرواز ایرفرانس در مسیر حرکت از پاریس به سمت دهلی نو دستور فرود اضطراری در شهر صوفیه پایتخت بلغارستان را دهد. پس از فرود اضطراری این مرد هندی از هواپیما بیرون انداخته شد.

ایوایلو آنگلوف یک مقام بلغارستانی در آژانس تحقیقات ملی این کشور گفت که این مرد هندی مدتی پس از بلند شدن هواپیما از باند فرودگاه با سایر مسافران درگیر شد، به مهماندار هواپیما حمله و شروع به کوبیدن در کابین خلبان کرد.

 

رویترز گزارش داد، رفتار پرخاشگرانه این مسافر هندی موجب شد تا مسئول پرواز دستور فرود اضطراری در شهر صوفیه پایتخت بلغارستان را دهد. پس از فرود اضطراری این مرد هندی از هواپیما بیرون انداخته شد. وی متهم به خطر آفرینی برای امنیت پرواز است و در صورت محکومیت، به تحمل بیش از ۱۰ سال زندان روبرو می شود.

  آنگلوف به خبرنگاران گفت: در مورد اقدام ها و انگیزه های وی تحقیق می کنیم. هیچ توضیح قابل قبولی برای رفتار او وجود ندارد.

هواپیما ایرفرانس پس پیاده شدن این مرد هندی به مسیر خود به سمت دهلی نو ادامه داد.

منبع: گسترش

ارسال نظر