|

ایران ‌با شرکت فرودگاه‌های هند تفاهم‌نامه همکاری هوانوردی امضا کرد

راهبر عملیات هوانوردی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران از امضای تفاهم‌نامه همکاری با شرکت فرودگاه‌های هند برای استفاده از خدمات مشاوره‌ای و فنی و مهندسی هوانوردی یکدیگر خبر داد.

شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، "محمد امیرانی" با اعلام این خبر افزود: هدف اصلی از امضای این تفاهم‌نامه ایجاد زمینه برای شناسایی و همکاری در پشتیبانی در زیرساخت‌های هواپیمایی، ظرفیت‌سازی از طریق خدمات آموزشی و ارائه مشاوره در ایجاد راه‌حل‌های ANS (سرویس های ناوبری هوایی) است.

عضو هیات مدیره شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، مدت زمان اعتبار این تفاهم‌نامه را ۱۰ سال عنوان کرد و گفت: این تفاهم‌نامه با همکاری مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری مبادله شده است.

وی بیان‌داشت: با امضای این تفاهم‌نامه ظرفیت همکاری بیشتر بین شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و شرکت فرودگاه‌های هند برای استفاده از خدمات مشاوره‌ای و فنی و مهندسی هوانوردی یکدیگر فراهم می‌شود.

منبع: ایرنا

ارسال نظر