|

بازگشت ۷۳۷ آتا به ناوگان عملیاتی

 این شرکت هواپیمای بویینگ ٣٠٠-٧٣٧ شرکت هواپیمایی آتا با رجیستر EP-TAF پس از ١٥ ماه زمینگیری و دوری از ناوگان فعال با تلاش‌ شبانه روزی مهندسان هواپیمایی آتا به ناوگان عملیاتی این شرکت بازگشت. بازگشت این هواپیما در راستای سیاست ها و برنامه های شرکت هواپیمایی آتا مبنی بر توسعه ناوگان فعال و همچنین افزایش مسیرهای پروازی این شرکت اجرایی شده است. توسعه ناوگان فعال هوایی شرکت هواپیمایی آتا از مهم ترین برنامه‌های این شرکت بوده و بهسازی ناوگان فعلی از اولویت‌های اصلی هواپیمایی آتا می‌باشد.‌

 

ارسال نظر