|

همکاری بیشکک مسکو در استفاده از پهپاد

نخست وزیر قرقیزستان، پیش نویس پروتکل وزارت دفاع این کشور با وزارت دفاع روسیه در مورد استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین را امضا کرد.

 «الغ بیک معروف اف» نخست وزیر قرقیزستان، پیش نویس پروتکل وزارت دفاع این کشور با وزارت دفاع روسیه در مورد استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در «بیشکک» را امضا کرد.

 

هر دو طرف توافق کردند «مسکو» 4 هواپیمای بدون سرنشین از مدل Orlan-10 و 2 هواپیمای بدون سرنشین از مدل Forpost را در قرقیزستان و در پایگاه کانت مستقر کند.

 

به منظور توسعه همکاری در زمینه استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین از این پس، پهپادها و سامانه‌های هوایی بدون سرنشین در خاک قرقیزستان به منظور تأمین امنیت کشورهای طرفین مستقر خواهند شد.

منبع: یکتا پرس

ارسال نظر