|

انتخاب قشم ایر به عنوان یکی از صد شرکت برتر مشتری مدار

جشنواره ملی یکصد واحد مشتری مدار در محل مرکز همایشهای رایزن و با حضور برخی از معاونین و مدیران قشم ایر برگزار گردید، در این جشواره از قشم ایر و کاپیتان حسن قاسمی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل هواپیمایی قشم به عنوان شرکت برگزیده مشتری مداری تجلیل و تندیس ویژه این جشنواره به قشم ایر اهدا گردید.

در پیامی به شرکت هواپیمایی قشم آمده است « ارج نهادن به حقوق مردم به‌ ویژه مشتریان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار و پیش شرط رونق اقتصادی است. اینک با توجه به فعالیت شایسته و ستودنی شما که گام‌های مؤثری در جهت رضایتمندی مشتریان برداشته‌اید و این گام‌ها را با شرکت در "جشنواره ملی یکصد واحد برتر مشتری مدار" در سال ۱۳۹۹ تکمیل نموده‌اید بر ماست که با تقدیری درخور توجه شما را در این مسیر سخت و پرمشقت همراهی کنیم»

گفتنی است، در این جشنواره اشاعه فرهنگ شاخص رضایت مشتری، تبیین جایگاه کیفیت و بهره‌وری، ارائه خدمات باکیفیت برتر، نقش مشتری مداری به ‌منظور برآورده نمودن نیازهای مشتریان مورد توجه، بحث و بررسی قرار گرفت.

کاپیتان حسن قاسمی، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل هواپیمایی قشم تاکید دارند که با در نظر گرفتن نقش مشتری مداری و توجه به خواسته های مسافرین به عنوان بزرگترین سرمایه این شرکت و به کارگیری تمامی ابزار و امکانات جهت جلب رضایت مشتریان، در این زمینه کماکان پیشتاز امر مشتری مداری باشد.

 

ارسال نظر