|

بابک درویشی معاون توسعه مدیریت ومنابع سازمان هواپیمایی کشوری شد

در حکمی از سوی کاپیتان تورج دهقانی زنگنه معاون وزیر و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری دکتر بابک درویشی به سمت معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان منصوب شد.

همچنین از تلاش های و خدمات مرتضی دهقان در طول دوره تصدی در معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان قدردانی شد.

گفتنی است؛ در حکمی از سوی رئیس سازمان هواپیمایی کشوری مرتضی دهقان به عنوان مشاور راهبردی رئیس سازمان منصوب شد.

منبع: سازمان هواپیمایی کشوری

ارسال نظر