|

کاهش ۲۶ درصدی پرواز هواپیما در آذر امسال
افزایش عبور هواپیما از فضای کشور

آذر امسال 12 هزار و 322 پرواز عبوری از فضای کشور انجام شد که نسبت به آبان‌ماه (12 هزار و 68 پرواز عبوری) این آمار افزایش یافت، در جمع در سه فصل امسال (بهار تا پایان پاییز) 76 هزار و 509 پرواز عبوری از فضای کشور داشته‌ایم.

براساس جداول و نمونه‌های آماری پروازها در فرودگاه‌های کشور در آذرماه 99 نشست و برخاست هواپیماها 26 درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته کاهش یافته است. 

 

 

در ماه مورد مطالعه، اعزام و پذیرش مسافر نسبت به آذر 98 میزان 55 درصد کاهش داشته است. 

 

 

در آذرماه امسال ارسال و پذیرش بار و پست 46 درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته کاهش داشته است؛ همچنین پروازهای عبوری نسبت به آذر 98 با کاهش 50 درصدی مواجه بوده است. 

کاهش ۴۷ درصدی اعزام و پذیرش مسافر در ۴۹ فرودگاه کشور

در 9 ماهه سال 99 جمعاً در 49 فرودگاه کشور میزان نشست و برخاست هواپیما 180 هزار و 467 فروند، اعزام و پذیرش مسافر 16 میلیون و 188 هزار و 306 نفر و ارسال و پذیرش بار و پست 129 میلیون و 238 هزار و 749 کیلوگرم بوده است که در بخش نشست و برخاست هواپیما در مقایسه با 9 ماهه سال 98 با کاهش 30 درصدی در بخش اعزام و پذیرش مسافر با کاهش 47 درصدی و در بخش ارسال و پذیرش بار و پست با کاهش 49 درصدی در این 49 فرودگاه کشور مواجه بودیم. 

کاهش ۱۹ درصدی نشست و برخاست در ۷ فرودگاه اختصاصی

همچنین در 7 فرودگاه اختصاصی کیش، عسلویه، قشم، چابهار، ماهشهر، ماکو و پیام نشست و برخاست هواپیما 22 هزار و 598 فروند در 9 ماهه سال 99 ثبت شد. 

همچنین در این مدت اعزام و پذیرش مسافر 2 میلیون و 263 هزار و 904 نفر و ارسال و پذیرش بار و پست 22 میلیون و 796 هزار و 12 کیلوگرم بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته در نشست و برخاست هواپیما با کاهش 19 درصدی، در اعزام و پذیرش مسافر با کاهش 33 درصدی و در ارسال و پذیرش بار و پست با کاهش 29 درصدی مواجه بوده‌ایم. 

 

 

نشست و برخاست ۲۰۳ هزار و ۶۵ فروند هواپیما در ۹ ماه از سال

جمعاً در 56 فرودگاه کشور در 9 ماهه امسال میزان نشست و برخاست هواپیما 203 هزار و 65 فروند، اعزام و پذیرش مسافر 18 میلیون و 452 هزار و 210 نفر و ارسال و پذیرش بار و پست 152 میلیون و 34 هزار و 761 کیلوگرم ثبت شد که نسبت به 9 ماهه سال 98 با کاهش 29 درصدی در نشست و برخاست، کاهش 45 درصدی در اعزام و پذیرش مسافر و کاهش 46 درصدی در ارسال و پذیرش بار و پست مواجه بوده‌ایم. 

۱۲۳۲۲ پرواز عبوری از فضای کشور در آذرماه

در بخش پروازهای عبوری، آذرماه امسال 12 هزار و 322 پرواز عبوری از فضای کشور انجام شده است که نسبت به آبان‌ماه افزایش داشته‌ایم؛ در آبان 99 میزان پروازهای عبوری از فضای کشور 12 هزار و 68 پرواز عبوری بوده است. 

در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته باید گفت با کاهش 50 درصدی پروازهای عبوری مواجه بودیم، در آذر 98 تعداد 25 هزار و 155 پرواز عبوری از فضای کشور انجام شد. 

جمعاً در سه فصل سال (بهار تا پایان پاییز) 76 هزار و 509 پرواز عبوری از فضای کشور داشته‌ایم. 

منبع: فارس

ارسال نظر