|

پیگیری های کن نیوز جواب داد

انجام پرواز فوق العاده لندن برای بازگرداندن ایرانیان

پس از انتشار پیام مردمی گلایه افراد باقیمانده در انگلستان مقرر شد تا پروازی جهت بازگرداندن این افراد از لندن انجام شود، این پرواز صبح روز ۲۳ بهمن انجام خواهد شد تا بعد از ظهر همان روز تعدادی مسافر ایرانی را از لندن به تهران منتقل کند، مسافران باید تست منفی کرونا داشته باشند و یک هفته هم با هزینه شخصی در هتل فرودگاه امام قرنطینه شوند.

مسافران بالای ۸ سال در فرودگاه لندن باید حتما برای سوار شدن به پرواز تست منفی کرونا داشته باشند همچنین زمانی که هواپیما به تهران رسید مسافران باید یک هفته با هزینه شخصی در هتل فرودگاه امام خمینی (ره) قرنطینه باشند و پس از یک هفته تست کرونا از آن‌ها انجام می‌شود که اگر منفی بود، می‌توانند از هتل خارج شوند.

اگر تست کرونای مسافران پس از اقامت یک هفته‌ای در هتل فرودگاه امام مجددا مثبت شود، مدت زمان قرنطینه افزایش می‌یابد و هزینه استقرار در هتل و انجام تست کرونا برعهده مسافران است.

ارسال نظر