|

شرکت های هواپیمایی ماهان و کارون اخطار گرفتند

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از اخطار این سازمان به شرکت هواپیمایی ماهان و کارون به دلیل عدم رعایت مقررات ابلاغی مقابله با شیوع ویروس کرونا خبرداد.

محمدحسن ذیبخش با بیان اینکه نظارت های سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص اطمینان از رعایت فاصله گذاری اجتماعی در پروازها به صورت مستمر ادامه دارد، اظهارداشت: سازمان هواپیمایی کشوری به دلیل عدم رعایت مقررات ابلاغی مقابله با شیوع ویروس کرونا به شرکت های هواپیمایی ماهان در مسیر کرمان- تهران در تاریخ 15/11/99 و کارون در مسیر اهواز- تهران در تاریخ 14/11/99 اخطار داد.

 

وی با بیان اینکه عدم توجه به مفاد مقررات ابلاغی باعث به خطر افتادن سلامتی همکاران و مسافران خواهد شد، افزود: ضمن اخطار رعایت کامل دستورالعمل های ابلاغی، شرکت های هواپیمایی باید نسبت به رعایت فاصله اجتماعی و استفاده از حداکثر 60%  ظرفیت پذیرش در تمامی پروازها اقدام کنند.

 

ذیبخش تصریح کرد: براساس این اخطاریه به منظور اطمینان از رعایت کامل مقررات ابلاغی شماره 1052 روزهای چهارشنبه در تاریخ 29/11/99 و تاریخ 6/12/99 شرکت هواپیمایی ماهان و همچنین پرواز شماره 2607 شرکت هواپیمایی کارون در تاریخ 28/11/99 و 5/12/99 لغو شد.

منبع: سازمان هواپیمایی کشوری

ارسال نظر