|

رئیس اداره سامانه‌های ارتباطی و زیرساخت ارتباطات اداره کل ارتباطات و ناوبری هوایی خبر داد:

خرید ۵ سامانه بومی برج مراقبت پرواز سیار از شرکت صا ایران
انتقال نخستین برج مراقبت پرواز سیار تولید داخل به مرکز کنترل فضای کشور

نخستین نمونه تولید شده سامانه بومی برج مراقبت پرواز سیار توسط شرکت داخلی، پس از انجام FAT در محل شرکت سازنده برای آغاز تست‌های عملیاتی نهایی به مرکز کنترل فضای کشور منتقل شد.

 اداره سامانه‌های ارتباطی و زیرساخت ارتباطات اداره کل ارتباطات و ناوبری هوایی، از انتقال نخستین نمونه تولید شده سامانه بومی برج مراقبت پرواز سیار توسط شرکت داخلی، پس از انجام FAT در محل شرکت سازنده برای آغاز تست‌های عملیاتی نهایی به مرکز کنترل فضای کشور خبر داد و اظهار کرد: این برج سیار جهت پشتیبانی و جایگزینی برج فرودگاه‌های کشور در مواقع اضطراری و بحرانی و به عنوان پشتیبان به کار برده خواهد شد.

 

وی گفت: در شرایط بحران همانند سیل و زلزله و دیگر بلایای طبیعی و یا اختلال کلی در عملکرد سامانه‌های مستقر در برج فرودگاه‌ها و بروز مشکل در ارائه سرویس های ارتباطات کلامی در برج مراقبت پرواز در فرودگاه‌ها، سامانه مذکور نقش مهمی در عملیاتی کردن سرویس مذکور در فرودگاه در شرایط بحران ایفا خواهد کرد.

 

خیراندیش عنوان کرد: شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران اقدام به خرید ۵ سامانه بومی برج مراقبت پرواز سیار از شرکت صا ایران کرده است که پس از انجام بررسی‌های فنی عملیاتی نمونه تحویلی در مرکز کنترل فضای کشور و استقرار آن در یکی از فرودگاه‌ها در ماه‌های آینده، در صورت نیاز انجام تغییرات مورد نیاز در چهار سامانه بعدی نیز انجام و مراحل تحویل، FAT و SAT آن‌ها و ارسال به فرودگاه‌های مورد نظر انجام خواهد شد.

منبع: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

ارسال نظر