|

انتصاب مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری

کاپیتان زنگنه، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری طی حکمی محمد حسن ذیبخش را به سمت مدیر روابط عمومی و سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری منصوب نمود.

ارتباط ویژه و مستمر با رسانه‌های گروهی، تحکیم ارتباط دو سویه فی‌مابین روابط عمومی‌های ارکان صنعت هوانوردی، حضور فعال و مستمر در شبکه‌های اجتماعی و پاسخ گویی به نظرات و پیشنهادات و ... از جمله اهداف تعریف شده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در حوزه روابط عمومی می‌باشد.

کن‌نیوز این انتصاب را به جناب آقای ذیبخش تبریک گفته و برایشان در این سمت آرزوی توفیق دارد.

 

ارسال نظر