|

انتشار گزارش عملکرد شرکتهای هواپیمایی داخلی و شرکتهای خدمات مسافرت هوایی در حوزه پاسخگویی به شکایات مسافران

  پیرو اعلام انتشار گزارش عملکرد شرکتهای هواپیمایی داخلی و شرکتهای خدمات مسافرت هوایی در حوزه پاسخگویی به شکایات مسافران، جدول پایش و میزان شکایات مسافران از عملکرد شرکتهای هواپیمایی داخلی و شرکتهای خدمات مسافرت هوایی در سامانه حقوق مسافر سازمان هواپیمایی کشوری در بازه زمانی 20 آبان تا 20 آذر ماه 1399 منتشر گردید. 

این گزارش نشان می دهد در مجموع ۱۳۱ شکایت از شرکت های هواپیمایی و شرکتهای خدمات مسافرت هوایی به سازمان ارسال شده که به ۹۸ درصد آنها پاسخ داده شده است. سهم شرکت های هواپیمایی از شکایات واصله ۱۱۳ مورد و شرکتهای خدمات مسافرت هوایی ۱۸ مورد گزارش شده است. مسافران گرامی می توانند انتقادات، پیشنهادات و شکایات خود را از طریق بخش سامانه حقوق مسافر در پرتال سازمان هواپیمایی کشوری به آدرس cao.ir مطرح و پیگیری نمایند.

IMG_20210110_181337_520IMG_20210110_181247_362photo_2021-01-10_20-05-18

منبع: سازمان هواپیمایی کشوری

ارسال نظر