|

تصاویری از خانواده‌های مسافران پرواز شماره ۱۸۲ شرکت هواپیمایی SJ که با شنیدن خبر سقوط هواپیما به فرودگاه مراجعه کرده و در حال سوگواری هستند.

ارسال نظر