|

انتشار نتایج تحقیقات درباره سقوط هواپیمای اوکراینی برای اولین بار

سامانه پدافندی در زمان پرواز هواپیما مجاز به شلیک نبوده است.

  غلامعباس ترکی، دادستان نظامی تهران: 

سه روز بعد از سانحه، با دستور رئیس قوه قضاییه پرونده به دادسرای نظامی تهران ارسال شد و در همان تاریخ، متهمان احضار و با نظر بازپرس پرونده چند نفر بازداشت شدند.

 ۷ گروه کارشناسی نظامی و سازمان هواپیمایی کشوری فرضیه‌های مختلف علل وقوع سانحه را بررسی کردند عملکرد هواپیما و خلبان، خرابکاری، فریب دشمن، تأثیر سایبر الکترونیک و جنگ الکترونیک بر هواپیما و سامانه‌های پدافندی از جمله احتمالات بودند. 

 ۴۰ متخصص با انجام دو پرواز و رعایت کلیه مختصات پرواز سانحه دیده، شبیه سازی را انجام دادند و اطلاعات جعبه‌های سیاه در آزمایشگاه  پاریس با حضور بازپرس پرونده پیاده‌سازی شد.

 سامانه پدافندی در زمان پرواز هواپیما مجاز به شلیک نبوده است.  

 اشتباه در تعیین سمت شمال خطای انسانی فاحش فرمانده سامانه بوده است و بعد از آخرین جابجایی تاکتیکی، موقعیت شمال سامانه را به علت فراموشی تنظیم نمی‌کند. 

 فرضیه‌هایی درباره حمله سایبری، هک سامانه پدافندی، اختلال در سامانه‌های هواپیما و شبکه پدافندی با دلایل متقن به اثبات نرسید.

 در حال حاضر تنها یک متهم در بازداشت است و سایرین با تودیع وثیقه و سایر قرارهای مناسب آزاد شده‌اند. 

 تحقیقات دادسرا به اتمام رسیده و بزودی پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه نظامی تهران ارسال می‌شود.

منبع: YJC

ارسال نظر