|

اصرار به بازگشت ایرلاین حامی تحریم‌های آمریکا

در حالی لوفت‌هانزا در همراهی با تحریم‌های آمریکا پروازهای خود به ایران را قطع کرد که برخی مدیران به دنبال ازسرگیری پروازهای این ایرلاین تقریبا ورشکسته هستند.

نیمه ماه گذشته اعلام شد لوفت‌هانزا ۲۰ هزار شغل را در خارج از آلمان کاهش خواهد داد و بخش کیترینگ خود را با ۷۵۰۰ کارمند، به فروش خواهد رساند.

همانگونه که مشهود است ایرلاین آلمانی در وضعیت مناسبی به سر نمی برد و باتوجه به همین مسئله آنها باید برای ازسرگیری پروازهای خود به ایران تضامینی را به سازمان هواپیمایی بدهند نه بالعکس.

در این وضعیت شنیده می‌شود بسته تخفیفی جالب توجهی به لوفت‌هانزا برای برقراری پروازهای خود به کشورمان ارائه شده است!

منبع: تسنیم

ارسال نظر