|

بازدید مدیران سازمان بازرسی کل کشور از هواپیمایی آسمان

مدیران سازمان بازرسی کل کشور ضمن بازدید از قسمت‌های مختلف این شرکت از جمله آشیانه‌های و شاپ‌های فنی و مهندسی، بخش‌های عملیات، دیسپچ و occ در جریان روند پیشرفت امور شرکت و برنامه‌های آتی آن قرار گرفتند.

شرکت هواپیمایی آسمان در سال ۱۳۸۱ به صندوق بازنشستگی کشوری واگذار شد که این امر سبب شده تا آهنگ رشد و توسعه آسمان بیش از پیش فزونی یابد.

 

WhatsApp Image 2020-12-24 at 7.35.52 PM

ارسال نظر