|

الجزایر و تونس به هواپیمای رژیم صهیونیستی اجازه عبور از آسمان خود را ندادند

الجزایر و تونس به هواپیمای رژیم صهیونیستی که عازم رباط بود، اجازه عبور از آسمان خود را ندادند و این هواپیما را مجبور کردند برای رسیدن به مقصد مسیر غیر مستقیمی را در پیش بگیرد.

پرواز "ال وای ۵۵۵" رژیم صهیونیستی پس از آنکه تونس و الجزایر به آن اجازه عبور از آسمان خود را ندادند، مسیر شمالی را با عبور از دریای مدیترانه از آسمان یونان، سپس ایتالیا و بعد اسپانیا در پیش گرفت و در آخر به رباط، پایتخت مراکش رسید.

این اولین پرواز تجاری مستقیم میان رژیم صهیونیستی و مراکش بود که از فرودگاه بن گوریون در تل‌آویو به مقصد رباط انجام شد.

ارسال نظر