|

گروه پروازی "هما" در بدو ورود به کشور از پرواز لندن قرنطینه می شوند

گروه پروازی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما" که با پرواز شماره 710 از لندن به تهران عازم هستند، در بدو ورود به کشور جهت اطمینان از سلامتی، قرنطینه می شوند

با توجه به شیوع ویروس جدیدکرونا در انگلیس و لغو تمامی پروازها به این کشور، آخرین پرواز شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما" جهت انتقال مسافرین به لندن و بازگرداندن صرفا گروه پروازی مستقر در لندن به کشور در تاریخ دوم دی ماه انجام گرفت. 

در این راستا، کلیه گروه پروازی این هواپیما در بدو ورود به کشور قرنطینه و پس از انجام تست PCR و ارائه جواب منفی، مجاز به انجام  پروازخواهند بود./سازمان هواپیمایی کشوری

 

منبع: سازمان هواپیمایی کشوری

ارسال نظر