|

فرود هواپیماهای بریتانیایی در هلند و بلژیک ممنوع شد

فرودگاه بین‌المللی آمستردام، محل عبور و مرور بسیاری از پروازهای مستقیم یا ترانزیت با مقصد و مبدا بریتانیاست. وزیر بهداشت هلند صبح یکشنبه ۲۰ دسامبر از ممنوعیت فرود هواپیماهای بریتانیایی در این کشور خبر داد و علت امر را جلوگیری از سرایت ویروس جهش یافته کرونا دانست. بلژیک نیز دست‌کم برای ۲۴ ساعت فرود هواپیما و ورود قطار به این کشور از مبدأ بریتانیا را ممنوع کرد.

ارسال نظر