|

قطعا ۶ سال دیگر در مریخ خواهیم بود

ایلان ماسک: ما برنامه ریزی کرده ایم و شش سال دیگر قطعا انسان روی مریخ پا خواهد گذاشت! اگر خوش شانس باشیم ممکن است این اتفاق چهار سال دیگر به وقوع بپیوندد. تا دوسال دیگر وسایل بدون سرنشین ما که از راه دور کنترل می شوند به مریخ خواهند رفت!

ارسال نظر