|

الزام دارا بودن آزمایش مجدد کرونا برای بیماران قبلی در سفرهای هوایی، زمینی و دریایی از ۲۸ آبان

طبق مصوبه وزارت بهداشت در راستای اجرای بند هفت مصوبه جلسه ۴۲ ستاد ملی مدیریت کرونا در مورد عدم جابه‌جایی مسافران دارای تست کرونای مثبت، از تاریخ ۲۸ آبان ۹۹ هرگونه جابه‌جایی مسافر به صورت هوایی، زمینی و دریایی بدون دریافت تست کرونا ممنوع است.


photo_2020-11-13_18-32-53

ارسال نظر