|

ضرر ۱۸۰۰ میلیارد دلاری به اقتصاد جهان در بخش گردشگری

شیوع کرونا فقط در بخش سفر و گردشگری، حدود ۱۸۰۰ میلیارد دلار به اقتصاد جهانی ضربه وارد کرد.

 شیوع کرونا فقط در بخش سفر و گردشگری، حدود ۱۸۰۰ میلیارد دلار به اقتصاد جهانی ضربه وارد کرد.

با ظهور ویروس کرونا و شیوع بیماری کووید-۱۹، یکی از قربانیان اصلی در اقتصاد جهانی، بخش مسافرت و گردشگری و بخش‌های وابسته به آن بود.

براساس براوردها، شیوع کووید-۱۹ سبب شد حدود ۴۶ میلیون فرصت شغلی مرتبط با سفر و گردشگری در جهان در معرض خطر قرار بگیرد. این رقم فقط در صنایع هواپیمایی ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار فرصت شغلی بود. سقوط ۵۲ درصدی بخش‌های اقتصادی مرتبط با بخش هواپیمایی از دیگر عوارض آشکار شیوع کووید-۱۹ در جهان بود.

برآوردها نشان می‌دهد که با بحران بخش سفر و گردشگری در جهان، حدود یک تریلیون و ۸۰۰ میلیارد دلار (۱۸۰۰ میلیارد دلار) ضربه به تولید ناخالص داخلی در صنعت جهانی وارد شده است. با شیوع بیماری کووید-۱۹ مردم از بیم جان خود از سفر دست کشیدند و همین سبب ورشکستگی بخش گردشگری در کشورهای متعدد جهان شده است.

منبع: بازار

ارسال نظر