|

هواپیمایی قطر 2 میلیارد دلار از دولت خود دریافت می کند

شرکت هواپیمایی قطر ایرویز مانند بسیاری دیگر از شرکت های هواپیمایی در سراسر جهان به طور چشمگیری از بحران کرونا ضرر کرده است این شرکت همانند سایر ایرلاین ها پروازهایی را به درخواست دولت برای بازگرداندن شهروندان خود از سراسر جهان انجام داده و حالا دولت قطر قصد دارد با انتشار سهام 2 میلیلارد دلاری به شرکت هواپیمایی ملی خود کمک کند.

این شرکت هواپیمایی نه تنها مجبور به مقابله با کرونا شده بلکه از سال 2017 به این سو از محدودیت هوایی چند کشور همسایه خود در خاورمیانه رنج می برد.صورت های مالی هواپیمایی قطر ایرویز که در 24 سپتامبر 2020 منتشر شد تصویری از تاثیر این شرکت در شیوع کرونا ارائه می دهد.

مدیرعامل این شرکت سال گذشته اظهار کرد که با وجود اقدامات همسایگان تجارت آنها 14درصد رشد کرده است.اکبر الباکر گفت که اگر شرایط استثنایی مالی سال 2020 نبود نتایج ما بهتر از سال قبل بود.این گزارش که تا 31مارس 2020 را پوشش می دهد خاطرنشان می کند که در طول 12 ماه درآمد 6.5 درصد افزایش یافته و به 14 میلیارد دلار سیده است ظرفیت صندلی نیز 3.2 درصد و حمل و نقل بار نیز 2.8 درصد افزایش یافته است.

این گزارش در حالی منتشر شده که چند روز پیش نیز یونایتد ایرلاینز اعلام کرد که دومین بسته حمایتی دولت را به زودی دریافت می کند. بد نیست بدانید که دولت ها با شیوع کرونا تا کنون وام های بزرگی به شرکت های هواپیمایی اعطا کرده اند تا مجبوربه اخراج کارکنان نشده و بتوانند سرپا بمانند.این بسته های حمایتی قرار است پس از سپتامبر تجدید شوند در غیر این صورت شرکت های هواپیمایی مجبوربه تعدیل نیرو و توقف بسیاری از پروازها خواهند بود.این درحالی است که بودجه اختصاص یافته وزارت راه برای حمایت از شرکت های هواپیمایی ایران به دلیل کاغذ بازی های زیاد در هزارتوی بروکراسی جا مانده است./انجمن شرکت های هواپیمایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارسال نظر