|

بازار لیزینگ هواپیما در سراشیبی سقوط

شرکت آی.بی.ای یکی از بزرگترین شرکت های اجاره دهنده هواپیما می گوید بازار لیزینگ هواپیماهای مسافری در سال 2021 با آشفتگی قابل توجهی روبرو خواهد بود و به همین دلیل 1000 فروند از هواپیماهایش در سال 2021 بدون مشتری خواهد بود .

این شرکت به تازگی در یک وبینار اعلام کرد 1300 فروند از جمله 200 فروند هواپیمای پهن پیکر برای سال 2021 تمدید اجاره شده بودند که با بحران کرونا این قرارداد باطل شد . آی.بی.ای پیش بینی می کند که با افزایش تعداد شرکتهای هواپیمایی که به دلیل تجدید ساختار چاره ای جز فسخ قراردادهای لیزینگ ندارند ، آمار هواپیماهایی که مجبور به بازگشت هستند ، افزایش یابد .


این شرکت کاهش فعالیت لیزینگ را عامل کاهش فعالیت مراکز تعمیر و نگهداری خواند و افزود: پیش بینی ما نشان می داد که تعداد 3200 موتور اورهال شده ما در سال 2019 به 4500 موتور در سال 2023 افزایش یابد . درحالی که این عدد در سال جاری به 1000 کاهش یافت و تا رسیدن به روند قبلی باید تا 2026 صبر کرد .

منبع: انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران

ارسال نظر