|

برخورد وینگلت  ایرباس ۲۰۰-۳۳۰ ناوگان تشریفات فرانسه با هنگر

ایرباس ۲۰۰-۳۳۰ ناوگان تشریفات فرانسه که امانوئل مکرون رییس جمهور این کشور را به بیروت برده بود هنگام جابجایی در فرودگاه رفیق حریری بیروت از ناحیه وینگلت با هنگر برخورد کرد‌ تنها ساعاتی بعد این هواپیما مکرون را بدون هیچ مشکلی به بغداد منتقل کرد

ایرباس ۳۳۰ نیروی هوایی فرانسه با ۲۲ سال سن در سال ۱۹۹۸ برای سوییس تولید شد و پس از پرواز برای چند شرکت اروپایی به نیروی هوایی فرانسه واگذار شد


 

ارسال نظر