|

آزمایش سیستم ردیابی پهپادها توسط اداره‌ی فدرال هوانوردی

"اداره‌ی فدرال هوانوردی"(FAA) آمریکا به زودی چندین سیستم شناسایی پهپادها را برای فرودگاه‌ها ارزیابی خواهد کرد.

قرار است حداقل ۱۰ فناوری و سیستم پهپادها توسط "اداره‌ی فدرال هوانوردی" آمریکا آزمایش‌ شود.

سیستم‌ها و فناوری‌هایی نه‌ تنها سیستم‌های هوایی بدون سرنشین را شناسایی می‌کنند، بلکه به منظور کاهش خطرات احتمالی مربوط به ایمنی نیز استفاده می‌شوند.

این آزمایش‌ها به عنوان بخشی از برنامه تحقیق و تفحص سیستم‌های ردیابی هواپیماهای بدون سرنشین اداره‌ی فدرال هوانوردی هستند و انتظار می‌رود که اواخر امسال آغاز شوند.

آزمایش‌های اولیه در یکی از مراکز اداره فدرال هوانوردی در نیوجرسی انجام خواهد شد. پس از آن، این سازمان انتظار دارد آزمایش‌های خود را برای چهار فرودگاه دیگر در آمریکا توسعه بخشد.

البته هنوز لیست فرودگاه‌ها و فناوری‌های مورد آزمایش اعلام نشده است.

در این راستا، اداره‌ی فدرال هوانوردی از شرکت‌های علاقه‌مند که روی سیستم‌های ردیابی پهپادها کار می‌کنند، خواسته که ظرف ۴۵ روز اعلام آمادگی کنند.

سال‌هاست که اداره‌ی فدرال هوانوردی، سیستم‌های ردیابی پهپادها را آزمایش می‌کند.

منبع: ایسنا

ارسال نظر