|

کاهش ۹۹ درصدی پروازهای خارجی فرودگاه‌ بین‌المللی کیش

بررسی آمار رسمی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران حاکی از آن است که پروازهای خارجی فرودگاه بین‌المللی کیش طی خرداد ۹۹ درصد کاهش یافته است.

مطابق آمار شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران طی خرداد ماه امسال در بخش پروازهای خارجی فرودگاه امام خمینی (ره) نسبت به ماه مشابه سال گذشته در نشست و برخاست هواپیما،‌اعزام و پذیرش مسافر و ارسال و پذیرش بار و پست به ترتیب 86، 95 و 81 درصد کاهش یافته است.

این کاهش برای فرودگاه شیراز نیز به ترتیب 92 درصد، 96 و 85 درصد بوده است.  کاهش نشست و برخاست،‌اعزام و پذیرش مسافر و ارسال و پذیرش بار و پست در فرودگاه مشهد طی خرداد امسال به ترتیب 98 درصد، 99 درصد و 98 درصد بوده است.

در فرودگاه تبریز  نشست و برخاست 98 درصد رشد منفی،‌ جابجایی مسافر 99 درصد و جابجایی بار نیز 99 دررصد کاهش یافته است. عملکرد فرودگاه‌های ارومیه و کرمان 100 درصد منفی بوده است.

در فرودگاه بین المللی کیش به‌عنوان فرودگاه اختصاصی طی خرداد امسال فقط فروند هواپیما نشست و برخاست داشته و کاهش 96 درصدی را در این بخش ثبت کرده است.در جابجایی مسافر و بار نیز عملکرد این فرودگاه 100 درصد نسبت به خردادماه سال 98 کاهش یافته است.

فرودگاه قشم نیز نشست و برخاست هواپیما 93 درصد،جابجایی مسافر و بار هر کدام 96 درصد کاهش یافته است.

منبع: تسنیم

ارسال نظر