|

زمزمه‌هاى تغییر رئیس سازمان هواپیمایى کشورى و مدیرعامل هما:

به درخواست مخاطبان کن نیوز، زمزمه تغییرات مهم مدیریتى در صنعت هوانوردى را پیگیرى نموده و تنها با جملاتى مثل "هنوز قطعى نیست"

 

"هنوز اتفاقى نیفتاده"

"نه شایعه است"

"احتمالاً شایعه است" و .....

مواجه شدیم. 

زمزمه اینکه "امیر خلبان برخور" جانشین اسبق فرماندهى نیروى هوایى ارتش، مدیرعامل هما خواهد شد و "امیر خلبان تورج زنگنه" مدیرعامل کنونى هما، ریاست سازمان هواپیمایى کشورى را برعهده خواهد گرفت بین اهالى هوانوردى مى چرخد. 

کن نیوز با توجه به رسالت خبرى خود، این شایعات را بررسى نموده و تا کنون به نتیجه قطعى در این خصوص نرسیده است. 

اما تجارب قبلى مى گویند: تا نباشد چیزکى مردم نگویند چیزها......

خبر تکمیلى و قطعى در این خصوص بزودى منتشر خواهد شد. 

ارسال نظر