|

سیاست یک بام و دو هوای ترکیه برای پروازها

ساعت 24-در پی شیوع ویروس کرونا پروازهای مسافری طی ماه های گذشته به مقاصد مختلف دنیا لغو شد و براساس برخی آمارها در همان ماه های نخست شیوع این ویروس حدود 17 هزار هواپیما در کشورهای مختلف زمین گیر شده بودند.

البته از اواخر خرداد ماه مذاکرات کشورهای مختلف با یکدیگر برای از سرگیری پروازهای مسافری البته با رعایت پروتکل های بهداشتی آغاز شد و در این راستا ترکیه نیز تقریبا از همان زمان اعلام کرد که از 14 آگوست پروازهای مسافری ایرانی با شرایط خاص و تنها برای مسافران دارای تابعیت و اقامت این کشور آغاز می شود.

البته در روزهای ابتدایی مرداد این پروازها از سوی ایرلاین های داخلی و ترکیش ایر برنامه ریزی شد اما، یکی دو روز بعد متوقف و حالا پس از دو هفته همین اتفاق تکرار شد.

مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی گفت: با وجود اینکه روز گذشته ترکیه مجوز پروازهای مسافری از ایران را صادر کرده بود، پس از چند ساعت این پرواز دوباره لغو شد.

وی افزود: براساس مجوز صادر شده قرار بود 14 مرداد ماه پروازها برای مسافران دارای تابعیت و اقامت ترکیه آغاز شود اما طی چند ساعت این مجوز دوباره لغو شد. این در حالی بود که یکی از شرکتهای هواپیمایی بلیت پرواز ترکیه خود را نیز به مردم فروخته بود.

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی ادامه داد: این پروازها برای کسانی که ویزای کاری یا تحصیلی داشتند هم مجاز نبود و با این وجود لغو شد و قطعا این سیاست ترکیه که البته همین شرایط برای افغانستان نیز به صورت همزمان با ایران به وجود آمده بود، برای ایرلاین ها و مردم آسیب و زیان در پی دارد.

سامانی با بیان اینکه با توجه به لغو مجوز پروازهای ایران به ترکیه، مسلما ترکیش ایر هم مجوز نخواهد داشت که به ایران پرواز کند، گفت: مجوز پرواز حتی برای هواپیماهای یک سر خالی و برای بازگرداندن مسافران ایرانی در ترکیه هم صادر نمی شود. البته براساس آخرین اعلام طرف ترک قرار است از اول سپتامبر (11 شهریور ماه) این پروازها از سر گرفته شود.

منبع: ایسنا

ارسال نظر