|

یاتا پیش بینی های خود را تغییر داد

یاتا در مقام نماینده 300 شرکت هواپیمایی در سراسر جهان ، پیش بینی خود را برای بازگشت سفرهای هوایی به سطح پیش از بحران کرونا تا سال 2024 تمدید کرد . این تجدید نظر در پی تضعیف تلاش ها برای مهار کرونا صورت گرفته است .

یاتا اظهار می دارد که ایالات متحده و کشورهای در حال توسعه در کنار هم 40 درصد از سفرهای هوایی دنیا را انجام می دهند ، بنابراین شیوع مداوم و کنترل نشده در این کشورها ، چشم انداز بازگشت صنعت هوایی را تضعیف می کند . 

ممنوعیت مداوم ورود و الزام به قرنطیه در بسیاری از کشورها نیز پیش بینی های یاتا را با تغییرات آماری روبرو کرده است . برای مثال پیش بینی شده بود که کاهش مسافر در ماه آوریل 46 درصد باشد ولی قوانین پیش گفته این عدد را به 55 درصد افزایش داد . 

برایان پیرس اقتصاددان ارشد یاتا گفت : نیمه دوم سال جاری بهبودی کمتری از انتظار ما دارد . بنابراین گزارش ، آمار مسافر در ماه ژوئن 87 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است . تصمیم اخیر دولت انگلیس برای قرنطیه کردن همه مسافران ورودی از اسپانیا منجر به عدم قطیت بیشتر شده است . 

پیرس معتقد است که ادامه ممنوعیت ورود منجر به کاهش سفرهای تجاری خواهد شد .  این شاخص بخش مهمی از پیش بینی یاتا بود . این مسئله هشداری برای شرکتهای هواپیمایی دور پرواز است که ظرفیت خود را با مسافران تجاری پر می کردند . 

یاتا در پایان یادآور می شود که افزایش عادت های آنلاین نیز یکی دیگر از عوامل سرعت گیر در پیش بینی یاتا است . بنابراین شرکتهای هواپیمایی باید دیدگاه خود را به سمت افزایش ظرفیت بار سوق دهند . 

 

منبع: انجمن شرکت‌های هواپیمایی

ارسال نظر