|

تصویری از خسارت وارده بر ایرباس A400M نیروی هوایی اسپانیا در برخورد با پرنده

ارسال نظر