|

دو روز پیش یک هواپیمای فوق سبک با دو سرنشین در میان دو ویلای مسکونی در محله Ekås شهر بوروس سوئد سقوط کرد. پلیس محلی از کشته شدن هر دو سر نشین هواپیما بلافاصله پس از برخورد با زمین خبر داده است با توجه به شدت حادثه هویت یکی از جانباختگان قابل تشخیص نیست و به همین دلیل اجساد دو فرد جان باخته برای تشخیص دقیق هویت در اختیار پزشکی قانونی قرار گرفت. امروز اعلام شد که خلبان مقصر سقوط هواپیما بوده است پس از آغاز تحقیقات مشترک درباره سانحه سقوط هواپیمای فوق سبک در شهر بوروس، امروز پلیس اعلام کرد خلبان این هواپیما پیشنیاز و مجوز لازم برای این پرواز را نداشته است. پلیس معتقد است که هواپیما فاقد نقص فنی بوده است و دلیل سقوط هواپیما میتواند ضعف عملکرد خلبان باشد. کمیته سوانح هوایی سوئد مشغول تکمیل تحقیقات درباره سقوط این هواپیماست.