|

اظهارات یک مسافر نجات یافته از پرواز۸۳۰۳ هواپیمایی پاکستان:

«محمد زبیر»، جوان پاکستانی یکی از معدود نجات یافتگان در سانحه سقوط است که به موقع توانست خودش را نجات دهد.

او که جراحت جزیی دیده است، لحظه سقوط هواپیما و چگونگی زنده ماندن خود را این گونه توصیف می‌کند: «داخل هواپیما بچه‌ها و زنان و مردان سالمند بودند. بدنبال فرود ناموفق بر باند، همه فریاد می‌زدند و گریه می‌کردند همگی مشغول دعا کردن بودند.»

زیبر می‌گوید پرواز هواپیما ابتدا عادی به نظر می‌رسید و کسی گمان نمی‌کرد که سقوط کند اما هواپیما ۱۰ تا ۱۵ دقیقه بعد از فرود ناموفق بر روی باند، سقوط کرد. 

او می‌افزاید: «وقتی به هوش آمدم، تمام آنچه که می توانستم ببینم و بشنوم فقط آتش بود و جیغ و فریاد. شماره صندلی من هشت‌-اف بود. کمربندم را باز کردم و نوری دیدم. از ارتفاعی به اندازه سه متر به پایین پریدم. بعدتر بود که آمبولانس‌ها رسیدند و مرا به بیمارستان جناج آوردند.»

ارسال نظر