|

هواپیمایی عربستان سعودی اعلام کرد:

ساخت فرودگاه در مکه وتو شد

مسئولان هواپیمایی عربستان سعودی ایده ساخت فرودگاه اختصاصی در شهر مکه مکرمه برای جابجایی حجاج و عمره گزاران را به چند دلیل غیر عملی و غیر قابل اجرا دانستند.

هواپیمایی عربستان سعودی با ایده ساخت فرودگاه در مکه مکرمه مخالفت کرد و به بحث و جدل درباره اهمیت ساخت فرودگاه مستقل برای مکه مکرمه پایان داد.

این شرکت اعلام کرد ایده احداث فرودگاه در شهر مقدس مکه مکرمه به سه دلیل رد می شود که شامل: 1- مکان ا حداث فرودگاه که باید در مسافت طولانی از شهرها احداث شود 2- همچنین موقعیت جغرافیایی مکه، کوهستانی بودن، احداث فرودگاه در شهر را دشوار می کند . 3- سومین دلیل امکان نداشتن ساخت فرودگاه در مکه مکرمه نزدیکی آن به شهر جده است.

علی الزهرانی مدیر برنامه ریزی شرکتها در هواپیمایی عربستان سعودی در جریان نشست علمی که اخیرا در جده برگزار شد، از مخالفت با ایده ساخت فرودگاه در شهر مقدس مکه مکرمه خبر داد.

وی گفت: برخی از مردم می پرسند که چرا مکه مکرمه، فرودگاه ندارد، باید در پاسخ گفت که ایده ساخت فرودگاه در این شهر مقدس بنا به دلایل واضح و روشن، مردود است، چرا که فرودگاهها باید در فاصله های طولانی از شهرها ساخته شوند و مکه هم از نظر جغرافیایی، برای ساخت فرودگاه مناسب نیست، چون کوهستانی است و نکته دیگر اینکه جده از نظر مسافت بسیار به مکه نزدیک است که به این ترتیب، امکان ساخت فرودگاه در این شهر مقدس امکان ندارد

منبع: مشرق

ارسال نظر