|

کروی ایرباس۳۲۰ پاکستان که بعدازظهر امروز به دلیل از دست دادن موتورها، در کراچی سقوط کردند و همگی بهمراه مسافران کشته شدند.

ارسال نظر