|

بر اساس آمار شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران:

کاهش ۷۷ درصدی اعزام و پذیرش مسافر در فرودگاه مهرآباد

مطابق آمار شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران پروازهای داخلی فرودگاه‌های تحت مالکیت این شرکت طی فروردین ۹۹ در نشست و برخاست ۶۴ و در اعزام و پذیرش مسافر ۷۵ درصد کاهش داشته است.

بر اساس آمار شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در فروردین سال گذشته در فرودگاه مهرآباد یک‌میلیون و 207 هزار و 398 نفر مسافر اعزام و پذیرش شده بودند که طی فروردین امسال این میزان با رشد منفی 75 درصدی به 302 هزار و 431 نفر مسافر کاهش یافته است.

در بخش ارسال و پذیرش بار و پست طی فروردین امسال 2 میلیون و 480 هزار و 854 کیلوگرم عملکرد فرودگاه مهرآباد بود که در مقایسه با فروردین سال 98 با 10 میلیون و 641 هزار و 880 کیلوگرم 77 درصد کاهش یافته است.

در بخش نشست و برخاست هواپیما نیز آمار فرودگاه مهرآباد در ماه‌های مورد اشاره منفی بوده است. بر این اساس طی فروردین سال گذشته 10 هزار و 73 فروند هواپیما در این فرودگاه نشست و برخاست داشته که طی فروردین 99 با کاهش 65 درصدی به 3573 نشست و برخاست هواپیما رسیده است.

همچنین فرودگاه مشهد نیز به ترتیب در نشست و برخاست هواپیما، اعزام و پذیرش مسافر و ارسال و پذیرش بار و پست به ترتیب 77 درصد، 84 درصد و 85 درصد کاهش عملکرد را طی فروردین 99 در مقایسه با فروردین 98 داشته است.

طی فروردین امسال فرودگاه امام خمینی (ره) در اعزام و پذیرش مسافر پروازهای داخلی  و ارسال و پذیرش بار و پست 100 درصد کاهش داشته است. طی فروردین سال گذشته 1336 نفر مسافر اعزام و پذیرش و 23 هزار و 521 کیلوگرم بار در این فرودگاه اعزام و پذیرش شده بود که در فروردین امسال در این شاخص‌ها عملکرد فرودگاه مذکور صفر بوده است.

در مجموع پروازهای داخلی فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در فروردین ماه امسال نسبت به فروردین سال گذشته در نشست و برخاست 64 درصد، در اعزام و پذیرش مسافر 75 درصد و در ارسال و پذیرش بار و پُست 76 درصد کاهش وجود داشته است.

منبع: تسنیم

ارسال نظر