|

رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی تصریح کرد:

معافیت سربازی برای خانواده جان‌باختگان سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی

رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی تصریح کرد: برابر قانون خدمت وظیفه عمومی، تمام فرزندان ذکور شهدا از خدمت سربازی معاف می‌شوند و در صورتی که شهید فاقد فرزند ذکور باشد به ازای هر شهید، یک نفر از برادران وی از انجام خدمت سربازی معاف می‌شود.

ارسال نظر