|

پرتاب ماهواره استارلینک ۶۰ به مدار زمین توسط موشک فالکون ۹ اسپیس ایکس

موشک‌های اسپیس ایکس قابلیت استفاده مجدد را دارند چرا که پس از اتمام فرآیند پرتاب به سطح زمین بازگشته و روی صفحه مخصوص به خود که "من هنوز دوستت دارم" نام دارد فرود می‌آیند. یکی از دلایل موفقیت این پروژه کاهش چشمگیر هزینه سفرهای فضایی بوده است.

ارسال نظر