|

سخنگوی سازمان هواپیمایی:

پرواز بین‌المللی شرکت‌ها فعلا با هدف سود نیست
۴ درصد پروازهای خارجی انجام می‌شود

سخنگوی سازمان هواپیمایی با بیان اینکه فقط ۴ درصد پروازهای بین المللی در شرایط شیوع کرونا انجام می‌شود، گفت: شرکت‌ها این پروازها را با نگاه صرفه اقتصادی انجام نمی‌دهند.

رضا جعفرزاده درباره انجام پروازهای بین‌المللی توسط شرکت‌های هواپیمایی داخلی در دوران شیوع کرونا، توضیح داد: ویروس کرونا بسیاری از کسب و کارها و همچنین همه شرکت‌های هواپیمایی دنیا را با چالش مواجه کرده است و بسیاری از آنها را به تعطیلی کشانده است و این روزها پرواز به آن صورت انجام نمی‌شود.

وی ادامه داد: اگر پروازهای پشتیبانی و موردی و همچنین پروازهای انجام یا برقرار شده برای بازگرداندن مسافران خارج از کشور را از پروازهای بین‌المللی کم کنیم، کمتر از ۴ درصد پروازهای خارجی در حال حاضر انجام می شود و پروازی به آن صورت وجود ندارد.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه کرونا اغلب شرکت های هواپیمایی دنیا را به تعطیلی کشانده است، گفت: البته شرکت‌های هواپیمایی نیز برای رعایت اصول بهداشتی و قطع زنجیره شیوع کرونا احتیاط لازم را برای پروازهای خارجی انجام می‌دهند.

* پروازهای بین المللی برای شرکت ها در این برهه صرفه اقتصادی ندارد

به گزارش فارس وی در پاسخ به این سؤال که در شرایط شیوع کرونا دلیل انجام همین پروازهای محدود چیست، گفت: انجام پروازهای خارجی برای شرکت‌های هواپیمایی داخلی در شرایط فعلی اصلاً صرفه اقتصادی ندارد، پروازی که با ۲۰ الی ۳۰ مسافر به مقصد خارجی می‌رود از نگاه بازرگانی یک شرکت هواپیمایی اصلا اقتصادی نیست، اما شرکت ها متعهد به مسافران خود در کشورهای دیگر هستند، اگر چه تعداد آنها کم باشد.

وی تاکید کرد: پیش بینی می‌شود این وضعیت صنعت حمل و نقل هوایی تا پایان شیوع کرونا در دنیا ادامه دارد.

منبع: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

ارسال نظر